Dolores Cannon en Quantum Healing Hypnosis Technique.

 

Dolores Cannon ontwikkelde en perfectioneerde haar unieke hypnose-methodiek gespreid over meerdere decennia en duizenden QHHT sessies.

 

Tijdens een QHHT sessie wordt het diepste niveau van hypnose bereikt. Deze heet de somnambulistische staat van trance. Deze staat van zijn wordt gewoonlijk in het algemeen 2x per dag beleefd: net voor het slapengaan en net voor het ontwaken.

 

Vrijwel alle hypnose-technieken en therapeuten werken NIET in dit niveau van bewustzijn, enerzijds omdat ze niet weten hoe ze toegang moeten krijgen tot dit niveau van trance, anderzijds omdat ze zich niet op hun gemak voelen om in de meest mysterieuze niveaus van geest te werken, omdat dit onverwachte resultaten produceert: zoals wanneer de cliënt een vorig leven herleeft bijvoorbeeld.

 

Deze manier van werken vereist van de hypnose-therapeut een volledig open geest, een breder besef van onze realiteit en een groot spiritueel bewustzijn, alsook een inzicht in Quantum-principes. 

 

De nieuwsgierigheid en onbevreesdheid van Dolores Cannon ten opzichte van het onbekende en dit onbewandelde pad binnen de hypnose-strekkingen heeft haar blijvende nagedachtenis als pionier in past-life regressie verzekerd.

 

Ze begon haar research van Secret Knowledge en Reïncarnatie ongeveer 50 jaar geleden door haar methode van QHHT te verfijnen.

 

Door een effectieve en veilige methode te creëren die het luide gewauwel van de bewuste geest omzeilt en zich te focussen op het verkrijgen van ongelimiteerde informatie binnen deze somnabulistische staat, ontdekte Dolores dat tijdreizen naar eender welke plaats of tijd om een vorig leven van iemand te herleven, mogelijk is. 

 

Regressie naar een ander leven houdt in dat de cliënt wordt teruggevoerd naar en begeleid door een ander leven. Het TotaleZelf kiest welk ander leven de cliënt te zien krijgt en de cliënt wordt door de QHHT-therapeut door dat leven gegidst. Het andere leven dat het Totale Zelf kiest, is altijd belangrijk en relevant voor het huidige leven en het is niet ongebruikelijk dat iemand meerdere andere levens te zien krijgt tijdens de sessie. 

 

De QHHT- practitioner begeleidt de cliënt door een ander leven door het stellen van een aantal vragen waarmee kan worden bepaald over welke periode het gaat en in welke sociale omgeving het leven zich afspeelde.

 

Het onderbewuste waarmee cliënten in contact komen via QHHT gaat verder dan het onderbewuste zoals wordt gebruikt door psychologen en conventionele medische beroepsbeoefenaren. In haar beginperiode als hypnotherapeut kwam Dolores er achter dat met de unieke techniek die zij gebruikt om in hypnose te gaan, zij in contact kwam en kon communiceren met het onderbewuste (het Totale Zelf), een deel dat ver voorbij het niveau van het bewustzijn reikte.

 

Het ‘onderbewuste’ is een toepasselijke term in het werk van Dolores. Zowel religieuze als spirituele leraren hebben in de loop der geschiedenis geprobeerd dit grotere deel van onszelf te identificeren en er een naam aan te geven, zoals het TotaleZelf, de Algeest, het Christusbewustzijn, hoger bewustzijn, de Universele geest of de eenheid.

 

Het TotaleZelf heeft Dolores meerdere keren gezegd dat het er niet toe doet hoe het genoemd wordt. Het is er gewoon en wil werken met iedereen die een zuiver hart en goede bedoelingen heeft.