QM Hypnose 

Waarom QM Hypnose? Dolores Cannon heeft zelf in haar tijd al aangegeven aan haar leerlingen "waar ik stop gaan jullie verder" Deze uitspraak past mij als een jas en ik voel ook dat het nodig is om mijzelf constant aan te passen aan het bewustzijnsveld van het collectief. Beide opleidingen versterken elkaar maar met QM ben ik in staat om verder, dieper maar ook om intensere sessies aan te bieden. In mijn beleving is dit nodig omdat we nu in een bijzondere tijd leven waarin we vooral ons bewustzijn mogen verruimen. Om ons bewustzijn te kunnen verruimen dienen we met onze aandacht volledig naar binnen te keren. Op deze manier zijn wij in staat om om onze binnenwereld te ontdekken door te voelen en te zien waar trauma's, blokkades en belemmeringen zitten. Dit innerlijke proces vraag aandacht en toewijding. QM- Hypnose is een perfecte ondersteuning in dit diepe innerlijke proces.

 

QHHT & QM Hypnose 

QHHT en QM Hypnose zijn beide krachtige tools om blokkades of oorzaken van problemen en ziektes op verschillende levenslagen (emotioneel, mentaal, spiritueel, fysiek, relationeel, professioneel, sociaal, etc. te traceren en op te lossen. QHHT® en QM zijn dus een vorm van hypnose waarin je terug gaat naar een andere leven(s) of momenten in dit huidige leven die voor jou  belangrijke informatie bevatten waarin je antwoorden kunt krijgen over bepaalde (levens) vragen. Naast hypnose waarbij je terug kunt gaan naar een ander leven (regressie) is het contact met het ‘SubConscious’ (je onderbewuste), of zoals ik het voel het DieperZelf en de Healing tijdens de sessie kenmerkend voor deze bijzondere therapie. We maken dan contact met het 'onderbewuste deel van jezelf’ waarbij jouw DieperZelf antwoord kan geven op jouw vragen (denk hierbij aan bijvoorbeeld je levensdoel, inzichten in bepaalde gebeurtenissen, gezondheid, lessen etc.) en waarin we vragen om heling van lichamelijk klachten. 

Met Quantum Manifestation QM-Hypnose ben ik in staat om vanuit mijn eigen ervaring de client te ondersteunen en mee te bewegen in het bewustzijnsveld waar zij zich tijdens de sessie bevinden. Ook werk ik vanuit the HeartSoulEssence en het eigen DieperZelf. QM gaat verder dan de QHHT en biedt tal van mogelijkheden voor de client tijdens een sessie om nog dieper contact te maken het OorspronkelijkeZelf en het DieperZelf. Beide technieken zijn toepasbaar tijdens de sessie en vullen elkaar volledig aan. QM biedt mij de kans om buiten de opgelegde kaders van QHHT® te treden en om vanuit mijn eigen DieperZelf te voelen wat er nodig is tijdens de sessie om de client zo goed als mogelijk te kunnen begeleiden tijdens de reis. 

Het is mijn intentie om deze bewustzijnsvelden verder te exploren vanuit mijn totale nieuwsgierigheid en aard.  Op deze manier wil ik een bijdrage leveren vanuit een helder bewustzijn aan dé grootste verandering die nu in dit leven van kracht is. Het grote ontwaken van ons bewustzijn van binnenuit en de bewustzijnstransformatie waar de aarde en de mensheid zich momenteel in bevind. Deze sessies gaan nu dieper dan ze ooit zijn gegaan en , ze dragen bij aan het ontwaken en verruimen van ons bewustzijn. Door het inzetten van beide technieken kan ik jou optimaal faciliteren op de fantiastische reis die je zelf al hebt ingezet, de connectie met je eigen diepe kern, met je eigen DeiperZelf vanuit een vrij bewustzijnsveld.  Ik ben opgeleid om Quantum Healing Hypnosis Technique (QHHT®) sessies van Dolores Cannon, maar ook Quantum Manifestation Hypnose (QM) van Priscilla Tielman toe te passen tijdens een sessie.  

 

Kenmerken van het DieperZelf/TotaleZelf

Als de communicatie met het DieperZelf eenmaal tot stand is gekomen en het aanwezig is, kan er een reeks fascinerende veranderingen optreden, zowel bij de cliënt als de omgeving. Zo neemt de energie in de ruimte vaak enorm toe. Het kan ervaren worden als een gevoel van kracht en intense liefde.

Het TZ weet alles wat er te weten valt over iemand en over het leven dat de persoon leidt. Eén van de eerste dingen die de facilitator doet, is aan het TZ de vragen van de cliënt stellen. Het verkrijgen van deze informatie is voor de cliënt van cruciaal belang voor het genezingsaspect van de therapie, omdat deze informatie troost en steun geeft en leidt tot een groter begrip op veel gebieden in zijn of haar leven.

Het TZ zal alleen informatie geven aan de cliënt die op dat moment geschikt is en waar de cliënt profijt van heeft. De verklaring die van het TZ komt over waarom wij ziek zijn, zal zeer waarschijnlijk het geloof dat veel mensen in onze huidige medische en wetenschappelijke paradigma´s hebben op de proef stellen. We maken momenteel grote veranderingen en overgangen door en veel mensen voegen nieuwe ideeën en concepten toe aan wat zij geloven, doordat ze kennis nemen van alternatieve informatie die door de heersende wetenschap afgedaan of genegeerd wordt. Veel kennis die lang voor waar werd aangenomen, begint af te brokkelen en wordt langzaam vervangen door ideeën en concepten die niet langer onderdrukt kunnen worden als gevolg van het internet en bliksemsnelle, wereldwijde communicatie.

Om het Totale Zelf en het betreffende onderdeel van de QHHT-techniek te kunnen begrijpen, zal men zijn geest moeten openstellen. Het is aanvankelijk een grote uitdaging om dit concept zelfs maar in overweging te nemen en sommigen zullen het in eerste instantie afwijzen als zijnde onlogisch of irrationeel.

De enorme vooruitgang die de afgelopen decennia geboekt is op het gebied van de kwantumfysica heeft geleid tot een lawine van bewijs voor het idee dat de belangrijkste gedachten die wij hebben de realiteit die wij ervaren, bepalen. Er bestaat inmiddels een grote hoeveelheid wetenschappelijk bewijs dat gedachten een direct, meetbaar effect hebben op materie.

Dit kan gemakkelijk begrepen worden als men bedenkt dat alle materie slechts energie is die met verschillende frequenties vibreert. Een gedachte is de projectie van energie en wij zijn geëvolueerd tot het punt waarop we bewuste controle hebben over onze gedachte. De gesproken woorden ‘ik hou van je’ of ‘ik haat je’ zijn fysieke projecties van gedachtenenergie. Denk nu eens na over wat voor effect deze zinnen hebben op de fysieke lichamen van de mensen tegen wie je deze woorden zegt.

Bron: Praktijk Azura.

 

Healing

Het TotaleZelf maakt de aard en oorzaak van elk lichamelijk probleem in het lichaam aan de QHHT-therapeut kenbaar, of het nu om een probleem uit het huidige leven of uit een ander leven gaat. Dan wordt aan het Totale Zelf gevraagd of het mogelijk is dat het probleem genezen wordt, en als dat zo is, wordt dat direct gedaan, zonder medicijnen, operatie of pijn. Het is vaak al genoeg om alleen maar te begrijpen waarom men een bepaalde ziekte heeft of een bepaalde emotie ervaart om dit door het Totale Zelf te laten wegnemen.

 

In de loop van haar carrière heeft Dolores sessies geleid waar bij cliënten een mate van genezing plaatsvond die zelfs voor haar moeilijk te begrijpen was. Ze leerde haar techniek al tien jaar lang aan studenten over de gehele wereld die haar vervolgens schreven over soortgelijke wonderlijke gebeurtenissen in sessies die zij hebben gegeven.

 

Er bestaan geen garanties, maar dit zijn een aantal van de opmerkelijke resultaten die Dolores en haar QHHT-therapeuten met cliënten hebben behaald:

Allerlei typen kanker in allerlei stadia zijn genezen;

Kraakbeen in gewrichten groeide aan;

Aids werd genezen en verdween uit het lichaam;

Hart- en vaatziekten werden genezen en een operatie was niet meer nodig;

Beschadigde levers herstelden zich en functioneerden weer volledig normaal;

Beschadigd nierweefsel herstelde zich volledig;

Open wonden genazen zonder littekenweefsel achter te laten;

De achterliggende oorzaak van migraine werd duidelijk gemaakt en weggenomen;

Het gezichtsvermogen werd hersteld waarbij cliënten geen corrigerende bril of lenzen meer nodig hadden;

Diabetes werd genezen en de oorzaak ervan werd duidelijk gemaakt;

Darmproblemen werden opgelost;

Mensen werden bevrijd van pijn in de onderrug of ter hoogte van het middel;

Nek- en schouderpijn verdwenen;

Problemen die samenhangen met de longen werden genezen;

Huidproblemen genazen.

 

Gezegd moet worden dat genezing alleen mogelijk is als een cliënt ook daadwerkelijk genezen wil worden en als dit de doeleinden van dit leven niet in de weg staat.  We zijn onsterfelijke zielen die op aarde zijn om specifieke persoonlijke ervaringen op te doen.

 

Het Totale/DieperZelf van een blinde zou diens blindheid niet genezen als dit een van de belangrijkste aspecten zou zijn die deze cliënt in dit leven moet ervaren.  Het zal ook geen lichamelijk probleem genezen dat iemand over zichzelf heeft afgeroepen door slecht voor zijn lichaam te zorgen als hij niet eerst de les heeft geleerd dat hij van zijn lichaam moet houden en het moet respecteren. Het TotaleZelf gaat heel letterlijk te werk.


.